Veřejná zeleň

Nabízíme realizaci a údržbu veřejné zeleně:
uvod_odrazka   Veřejná zeleň:

  • kácení stromů
  • seč mulčováním
  • odborné řezy stromů a ostatních dřevin
  • chemická likvidace nežádoucích porostů
  • sečení travnatých ploch
  • výsadby dřevin
  • zakládání trávníků